Phim Kinh Dị
Ma Thổi Đèn: Nam Hải Quy Hư
Tập 9
South Sea Tomb (2023)
From Phần 2
Hoàn Tất (10/10)
From Season 2 (2023)
Xác Sống: Thành Phố Chết
Hoàn Tất (6/6)
The Walking Dead: Dead City (2023)
Bữa Tiệc Đẫm Máu
HD Vietsub
Kill Her Goats (2023)
Gangnam Thất Thủ
HD Vietsub
Gangnam Zombie (2023)
Xóa Bỏ
HD Vietsub
Delete (2023)
Lồng chim: Barcelona
HD Vietsub
Bird Box Barcelona (2023)
Bào Thai Quỷ Dị
HD Vietsub
Bed Rest (2023)
Cơn Thịnh Nộ Của Becky
Full HD
The Wrath of Becky (2023)
Thế Giới Ma Quái 2
Tập 8/8
Sweet Home 2 (2023)
Tết Ở Làng Địa Ngục
Hoàn Tất (12/12)
Tet O Lang Dia Nguc (2023)
Địa Sư Truyền Nhân
Full HD
Tomb Making Notes (2023)
Tứ Yêu Quan Kì Án
Full HD
The Case of the Four Demon Coffins (2023)
Tướng Quân Cương Thi
Full HD
Zombie General (2023)
Cuộc Chiến Sinh Tồn - 7 Escape
Hoàn Tất (17/17)
The Escape of the Seven: War for Survival (2023)
Kiến Quái
Full HD
Detrimental (2023)
DEAD MOUNT DEATH PLAY
Tập 20
デッドマウント・デスプレイ (2023)
Khế Ước Tà Thuật
Full HD
Sewu Dino (2023)
Lời nguyền của vật tổ
Full HD
Curse of the Totem (2023)
Dark Gathering
Tập 21
Dark Gathering (2023)
Thanh Gươm Trừ Tà
Full HD
Dr. Cheon and the Lost Talisman (2023)
Âm Thanh Của Ác Quỷ
Full HD
Thân Xác Phù Hợp
Full HD
Suitable Flesh (2023)
Ác Quỷ Ẩn Mình
Full HD
When Evil Lurks (2023)